Mgr. Anna Kuchtová, Dopravný psychológ, Ambulancia dopravnej a klinickej psychológie, Bačíkova 5, 040 01 Košice - Staré mesto

Mgr. Anna Kuchtová
ambulancia dopravnej a klinickej psychológie
Bačíkova 5, Košice

Dopravná psychológia

 • vodiči sk B
 • profesionálni vodiči
 • inštruktori autoškoly
 • odborné poradenstvo
 • rehabilitačný program

Klinická psychológia

 • klinicko-psychologická diagnostika
 • vyšetrenia na zbrojný preukaz
 • vyšetrenia SBS
 • psychologický rozbor písma
 • grafológia

Psychoterapia

Psychoterapeutické vedenie klientov s rôznymi typmi porúch
 • panická porucha
 • fóbie
 • posttraumatická stresová porucha
 • a iné
 • posudzovanie spôsobilosti pre vedenie motorových vozidiel
 • odborné poradenstvo pre vodičov so zadržaným vodičským oprávnením
 • klinicko-psychologická práca
 • lektorská a prednášková činnosť

absolventka
 • Prešovskej Univerzity v Prešove
 • špecializačného štúdia klinickej psychológie na SZU v Bratislave
 • postgraduálneho štúdia dopravnej psychológie na UK v Bratislave
 • štúdia grafológie a psychológie písma v Institute O. Tegzeho
 • oprávnená vykonávať certifikovanú pracovnú činnosť dopravná psychológia
hľadáte odpovede na otázky
 • ako ďalej?
 • ako inak?
 • ako dosiahnuť zmenu?
 • ako zmeniť pohľad na vec?
Mgr. Anna Kuchtová, Ambulancia dopravnej a klinickej psychológie
Bačíkova 5, 040 01 Košice