Mgr. Anna Kuchtová
ambulancia dopravnej a klinickej psychológie

Koučovanie

S koučovacou prácou som začala v máji 2016. Mám za sebou okolo 100 hodín individuálnej koučovacej práce s klientom ako interný kouč vo firemnom kontexte a v samostatnej koučovacej praxi.

Vo svojej profesionálnej praxi som už skoro 20 rokov s ľuďmi o ľuďoch a pre ľudí. Pracujem vo firme, kde sa starám o kvalitnú a zdravú populáciu a mojou úlohou je sledovať a posudzovať psychickú spôsobilosť v zdravotnom a pracovnom kontexte. Od pracovnej oblasti, ktorá ma neprestala zaujímať odkedy som navštívila ako študent na praxi výrobnú halu strojárenského podniku, som postupne zabrúsila do hlbších oblastí ľudskej psychiky, kde je potrebné intervenovať, aby človek mohol plnohodnotne fungovať ďalej. To je psychoterapeutický kontext.

Prevažná časť mojich klientov ale potrebuje vedieť Ako ďalej... Modifikovala som si veľa psychoterapeutických postupov tak, aby boli nápomocné aj týmto ľuďom.

Ale vnímala som vlastnú nespokojnosť s mojimi kompetenciami práve pri ľuďoch, ktorí sú ok, len niečo chcú inak. Chcú, aby niečo fungovalo a hľadajú spôsob ako to urobiť.

Moje vlastné rozhodovanie sa ako ďalej v profesionálnej praxi ma priviedlo na individuálny koučing. Skúsenosť byť koučovaná mi dala iný uhol pohľadu. Iný uhol pohľadu mi pomohol k zmene, ktorú realizujem v osobnom i profesionálnom živote.

Štúdium koučingu mi dalo metódy a postupy, pomocou ktorých som nápomocná ľuďom na ceste k inému uhlu pohľadu na seba a svoju situáciu.

Mať tú česť a byť pri tom ako človek mobilizuje svoje sily, aktivuje svoje zdroje, stanoví si cieľ a pustí sa za ním je, ÁNO, to, čo chcem vidieť a zažívať a čo mi prináša ako profesionálovi pocit, že moja práca má zmysel...