Mgr. Anna Kuchtová, Dopravný psychológ, Ambulancia dopravnej a klinickej psychológie, Bačíkova 5, 040 01 Košice - Staré mesto

Mgr. Anna Kuchtová
ambulancia dopravnej a klinickej psychológie

Mgr. Anna Kuchtová

  • Absolvovala štúdium na Prešovskej Univerzite v Prešove v roku 1997, odkedy pôsobí ako psychológ.
  • V roku 2003 ukončila špecializačné štúdium klinickej psychológie na Slovenskej Zdravotníckej Univerzite v Bratislave.
  • Je absolventkou dvojsemestrálneho postgraduálneho štúdia dopravnej psychológie na Univerzite Komenského v Bratislave a je oprávnená vykonávať certifikovanú pracovnú činnosť dopravná psychológia.
  • Ukončila dlhodobý výcvik v Kognitívno-behaviorálnej psychoterapii v ABC inštitúte pre výcvik v KBT v Liptovskom Mikuláši a vykonáva certifikovanú pracovnú činnosť – psychoterapia.
  • V Brne v Institute O. Tegzeho ukončila štúdium grafológie a psychológie písma.
  • V roku 2018 absolvovala výcvik v naratívnej psychoterapii.
  • Po ukončení štúdia pracovala s mladými ľuďmi na prevencii drogových závislostí. V súčasnosti pôsobí ako dopravný psychológ, klinický psychológ a psychoterapeut.
  • Špecializuje sa na aplikáciu psychológie v rôznych druhoch dopravy, má skúsenosti s leteckou psychológiou, dlhoročným vyšetrovaním a posudzovaním spôsobilosti vodičov - profesionálov cestnej a dráhovej dopravy.
  • Ako psychoterapeut sa venuje najmä panickým poruchám a posttraumatickej stresovej poruche - PTSD, kde ide o traumu zapríčinenú dopravnou nehodou, prípadne inou traumatickou udalosťou.
  • Pôsobí ako lektor najmä v oblasti komunikácie.