Mgr. Anna Kuchtová, Dopravný psychológ, Ambulancia dopravnej a klinickej psychológie, Bačíkova 5, 040 01 Košice - Staré mesto

Mgr. Anna Kuchtová
ambulancia dopravnej a klinickej psychológie

Ambulancia

 • sa zameriava predovšetkým na posudzovanie spôsobilosti pre vedenie motorových vozidiel u vodiča alebo účastníka dopravnej nehody.
 • Ponúkame možnosť individuálnych i skupinových dopravno-psychologických vyšetrení do 6 osôb.
 • Organizujeme odborné poradenstvo pre vodičov so zadržaným vodičským oprávnením.
 • K psychologickému servisu pre vodičov, ktorý poskytujeme, patrí aj konzultácia, prípadne psychoterapia po dopravnej nehode, ako aj terapeutické vedenie vodiča alebo účastníka nehody s posttraumatickou stresovou poruchou.

Psychoterapiu vedieme podľa princípov KBT – kognitívno-behaviorálna psychoterapia. Učíme autogénny tréning, progresívnu svalovú relaxáciu, riadené dýchanie a iné terapeutické techniky na zlepšenie kvality života a psychického stavu.

V rámci klinicko-psychologickej práce, posudzujeme spôsobilosť pracovníkov SBS, držiteľov zbrojného preukazu a žiadateľov o zbrojný preukaz. Taktiež robíme klinicko-psychologické vyšetrenia na žiadosť lekára, prípadne vlastnú žiadosť klienta. Ponúkame aj možnosť psychologickej analýzy rukopisu s osobnostným profilom pisateľa.

Ako lektorskú a prednáškovú činnosť ponúkame špeciálne dopravno-psychologické témy pre odborné školenia vodičov profesionálov v rámci autoškôl alebo získavania kvalifikačnej karty.

Cenník

Dopravno-psychologická činnosť
Vodiči motorových vozidiel skupiny A, B 50 €
Vodiči dôchodcovia (Skupina B) 20 €
Vodiči motorových vozidiel skupiny C, D, E 65 €
Vodiči motorových vozidiel:
 • využívaných na zasielateľskú službu
 • využívaných na taxislužbu
 • využívaných na poskytovanie poštových služieb
65 €
Žiadatelia a držitelia inštruktorského preukazu 70 €
Odobratý vodičský preukaz 100 €
Odborné poradenstvo pre vodičov 270 €
Dotestovanie 30 €
Vyšetrenie (množstevná zľava) dohodou
Rehabilitačný program 200 €

Psychoterapia
Individuálna psychoterapia 35 €
Psychoterapia párová 45 €

Klinicko - psychologická činnosť
Pracovníci SBS 50 €
Zbrojný preukaz 80 €
Orientačné psychodiagnostické vyšetrenie 70 €
Komplexné psychodiagnostické vyšetrenie od 120 €
Psychologický rozbor písma - grafológia 80 €

Prednášková a lektorská činnosť
Ponúkame prednášanie odborných dopravno-psychologických tém:
 • Vplyv alkoholu a drog na výkon práce vodiča
 • Životospráva a psychohygiena vodiča - profesionála
 • Vplyv stresu a únavy na vedenie motorových vozidiel
 • Správanie sa vodiča v núdzových situáciách